Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy - 2017 - Ogłoszenia - Samorządowy Portal Gminy Sadlinki.

 

Pobierz PDF
Ogłoszenia
 
2017-05-18
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy - 2017

MIESZKAŃCY SOŁECTWA

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 1530 w Sali Nr 01 w Urzędzie Gminy Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Sadlinki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych między sesjami.
4. Przedstawienie sprawozdań i informacji towarzyszących udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.:

a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2016
b) sprawozdanie finansowe gminy,
c) informacja o stanie mienia komunalnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sadlinki za 2016 r.,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
g) wystąpienie przewodniczących komisji,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2017r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie (w drodze kolejnej umowy najmu) nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację powiatowego programu profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2005 przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroniących przed rakiem szyjki macicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadlinki na lata 2017 – 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nebrowo Małe oraz Nebrowo Wielkie stanowiących własność Gminy Sadlinki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki.
12. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Sadlinki.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Sadlinki
 
Wojciech Berent
B.Formela
 
Fotogalerie
 • img-ug-001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_20170729_161458.jpg
 • img_20170715_121443.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • img-001.jpg
 • img-001.jpg
 • 01_i_miejsce_lena_cichanska.jpg
 • wp_20170408_001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_4206.jpg
 • img_4179.jpg
 • img_4169.jpg
 • img_4046.jpg
 • img_4068.jpg
Polecane
 • Gmina Gardeja
 • Gmina Ryjewo
 • Miasto i Gmina Prabuty
 • Miasto Kwidzyn
 • Gmina Kwidzyn
 • Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Województwo Pomorskie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
 • Powiślańska Lokalna Grupa Działania
 • Nadleśnictwo Kwidzyn
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Stowarzyszenie Miłosników Malarstwa KONTRASTY
 • LOT Liwa
Urząd Gminy w Sadlinkach
ul.Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
tel.: 55 2757510, fax: 55 2757580, email: urzadgminy@sadlinki.pl, http://www.sadlinki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x