Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Pomoc społeczna - Główne zadania realizowane przez GOPS - GOPS - Samorządowy Portal Gminy Sadlinki.

 

Pobierz PDF

Pomoc społeczna

 
 • Zadania zlecone gminie obejmują:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i specjalnych okresowych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują zasiłki stałe,
  • przyznawanie i opłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
  • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin – po zapewnieniu odpowiednich środków,
  • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
  • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych
 • Do zadań własnych gminy należy:
  • prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach o zasięgu ponadlokalnym dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  • przyznawanie pomocy rzeczowej,
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
 • Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
  • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • świadczenie usług opiekuńczych,
  • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • praca socjalna,
  • sprawienie pogrzebu.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego stanowiącego sumy kwot:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 542,00 zł
 • na osobę w rodzinie – 456,00 zł

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności j.n.

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 •  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


D. Piszczewiat
Fotogalerie
 • img-ug-001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_20170729_161458.jpg
 • img_20170715_121443.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • img-001.jpg
 • img-001.jpg
 • 01_i_miejsce_lena_cichanska.jpg
 • wp_20170408_001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_4206.jpg
 • img_4179.jpg
 • img_4169.jpg
 • img_4046.jpg
 • img_4068.jpg
Polecane
 • Gmina Gardeja
 • Gmina Ryjewo
 • Miasto i Gmina Prabuty
 • Miasto Kwidzyn
 • Gmina Kwidzyn
 • Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Województwo Pomorskie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
 • Powiślańska Lokalna Grupa Działania
 • Nadleśnictwo Kwidzyn
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Stowarzyszenie Miłosników Malarstwa KONTRASTY
 • LOT Liwa
Urząd Gminy w Sadlinkach
ul.Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
tel.: 55 2757510, fax: 55 2757580, email: urzadgminy@sadlinki.pl, http://www.sadlinki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x